Privacy Statement

Opwekken.nl

Inleiding

Opwekken.com verwerkt persoonsgegevens van haar leden en haar klanten. Wij doen dit om onze leden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van Verduurzaming. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Marketing 45, 6921RE Duiven

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails waaronder in ieder geval wordt verstaan, maar niet uitsluitend: type woning, verbruiksgegevens energiemeter, type energiecontract, type meterkast, betaalgegevens, functietitel, contactgeschiedenis.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Een groot deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om prospects te voorzien van producten voor verduurzaming en/of aan te melden bij een leverancier en de overgang goed te kunnen managen.
 • Partneradministratie en dienstverlening
  In onze partneradministratie houden we bij welke partners lid zijn van Opwekken.com, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, betaalgegevens om betalingen te ontvangen of te doen. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post en e-mail, bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
 • Nieuwsbrieven en mailings
  Wij doen niet aan het verzenden van nieuwsbrieven. Wel kunnen we na uitdrukkelijke goedkeuring van prospect jaarlijks contact opnemen, dan wel telefonisch dan wel per e-mail, met de scherpste aanbiedingen van dat moment en/of nieuwe producten en/of diensten voor verduurzaming.
 • Werving (marketing)
  Binnen Opwekken.com werven wij o.a. nieuwe prospects voor interessante oplossingen voor verduurzaming en ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden indien aangegeven door de prospects. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Wij verwerken geen Cookie ID, Social ID en/of surfgedrag.
 • Bijzondere gegevens:
  Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegeven. Namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met "mevrouw" of "meneer". Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen

In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen die voor iedereen gelden. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@Opwekken.com

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Op verzoek van jou verwijderen wij alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens mag en kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Overdraagbaarheid van persoonsgegevens is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Ook hiervoor geldt: vragen? Vragen!

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings of telefonisch contact. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen via het daarvoor beschikbare tipformulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en de meeste voor het uitvoeren van een overeenkomst. Wil je hier meer over weten, aarzel dan niet ons te contacteren! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over toekomstige passende aanbiedingen voor Verduurzaming.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen "derde ontvangers" maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld met belsoftware -een verlenging van de Asterisk PBX centrale-, een beveiligde cloud-omgeving partners, en Leveranciers. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Opwekken.com

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. In dat geval vertrekken we de persoonsgegevens zoals de wet dit voorschrijft. Wij verstrekken verder geen gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hierboven toegelicht.