May 24.2023

Solar (zonnepanelen)

Een zonne-energiesysteem, ook bekend als solar zonnepanelen, maakt gebruik van zonne-energie om elektriciteit op te wekken. Dit systeem bestaat doorgaans uit drie hoofdcomponenten.

Solar zonnepanelen, ook wel fotovoltaïsche (PV) panelen genoemd, bestaan uit kleinere eenheden genaamd zonnecellen. Deze zonnepanelen vangen zonlicht op en zetten het via het fotovoltaïsche effect om in elektriciteit. Wanneer zonlicht de zonnecellen bereikt, genereren ze een elektrische stroom die gelijkstroom (DC) elektriciteit produceert.

Een omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom (AC). Deze omvormer zorgt ervoor dat de opgewekte elektriciteit compatibel is met het elektrische systeem van uw huis.

Het elektrische systeem van uw huis of gebouw wordt verbonden met de AC-elektriciteit van de omvormer. Dit systeem voorziet uw lampen, apparaten en andere elektrische apparaten van stroom. Dit werkt net zoals de elektriciteit die u van het elektriciteitsnet ontvangt. Als het zonnestelsel meer elektriciteit opwekt dan u nodig heeft, kunt u het overschot terugleveren aan het elektriciteitsnet of opslaan in batterijen voor later gebruik.

Deze componenten vormen samen een zonnestelsel waarmee u schone, hernieuwbare energie uit de zon kunt opwekken met behulp van solar zonnepanelen. Door gebruik te maken deze zonnepanelen kunt u uw afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Daarnaast ook uw elektriciteitsrekening verlagen en bijdragen aan een duurzamere en milieuvriendelijkere energiebron.