May 19.2023

Wat is het verschil tussen een centrale omvormer en micro-omvormers?

Het belangrijkste verschil tussen een centrale omvormer en micro-omvormers ligt in de manier waarop ze elektriciteit omzetten in een zonne-energiesysteem.

Een centrale omvormer is een groot apparaat dat meestal op een centrale locatie wordt geïnstalleerd, zoals aan een muur of in een elektrische ruimte. Het converteert de gelijkstroom (DC) elektriciteit geproduceerd door meerdere zonnepanelen naar bruikbare wisselstroom (AC) elektriciteit. Met andere woorden, het zet de gecombineerde elektriciteit van alle panelen in het systeem om. Centrale omvormers worden veel gebruikt in traditionele zonnestroominstallaties.

Aan de andere kant zijn micro-omvormers kleinere, individuele apparaten die direct op elk zonnepaneel in het systeem worden geïnstalleerd. In tegenstelling tot een centrale omvormer zorgt elke micro-omvormer voor de omzetting van DC naar AC-elektriciteit voor een enkel zonnepaneel. Met micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormer.

Het belangrijkste voordeel van micro-omvormers is hun onafhankelijke werking. Als een zonnepaneel schaduw, vuil of een ander probleem ervaart dat de prestaties beïnvloedt, heeft alleen dat specifieke paneel verminderde output, terwijl de rest van de panelen nog steeds elektriciteit produceren op hun maximale capaciteit. Deze individuele optimalisatie kan leiden tot verbeterde algehele systeemprestaties, vooral in installaties waar panelen blootgesteld kunnen worden aan verschillende niveaus van zonlicht.

Bij een centrale omvormer is daarentegen de prestatie van het hele zonne-energiesysteem afhankelijk van het slechtst presterende paneel. Als een paneel in de schaduw staat of minder goed presteert, kan dit de output van het hele systeem verminderen.

Kortom, het belangrijkste verschil tussen een centrale omvormer en micro-omvormers ligt in de manier waarop ze elektriciteit omzetten in een zonne-energiesysteem. Centrale omvormers zetten de gecombineerde DC-elektriciteit van meerdere panelen om, terwijl micro-omvormers de DC-elektriciteit van individuele panelen omzetten. De keuze tussen beide is afhankelijk van factoren zoals systeemontwerp, schaduwomstandigheden en gewenste prestatie-optimalisatie.

Onze adviseurs staan klaar om u hier meer over te vertellen.